Obchodní podmínky


platné od 1. ledna 2018

Adresa provozovny: Leštinská 34, Zábřeh 789 71
Nejsem plátce DPH

​ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Ladislavem Šebestou, se sídlem Potoční 45 Leština 78971 , IČ: 07975121, zapsané v živnostenským rejstříku MěÚ Zábřeh, pod č.j. 2019/538/ŽÚ-MUZB (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a
má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Objednání focení

objednat se lze pouze e-mailem nebo telefonicky, přičemž u druhého způsobu se zaručuje nejrychlejšího způsobu rezervace vhodného termínu
SMS objednávky (ani dotazy) nejsou akceptovány a nebude na ně reagováno, kromě předem domluvených SMS o narození miminek
objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem
objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumnění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady

Objednací lhůta

objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti – cca 2 týdny před plánovaným termínem focení
novorozenecké focení si zarezervujte ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá po samotném porodu ještě z porodnice

Zrušení rezervace

pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem

Náhradní termín

klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu obsazenost termínů
také se může stát, že již žádný vhodný termín na focení (zejména u novorozeneckého) mít nemusí

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Cena služeb
cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí fotografování podá fotograf telefonicky případně odsobně včetn ceny fotografování

Splatnost cen

cena za vybraný fotobalíček je splatná v den focení
cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy či tisky fotografií navíc) je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním
nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

FOTOGRAFOVÁNÍ

Realizace focení
všechny druhy fotografování, probíhají přesně ve dnech na kterých se fotograf a klient domluví na základě předem smluveného a potvrzeného termínu klientem a to buď v prostorech fotoateliéru nebo v exteriéru

Ateliérové focení

toto fotografování na adrese Leštinská 34, Zábřeh 78971
do ateliéru je zákaz vstupu zvířat

Exteriérové focení

lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení
v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín
pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Zábřeh, k ceně zvoleného fotografování účtuje cestovné 8Kč / km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa
u svatebního fotografování se cestovné do 25 km od Zábřeha nepočítá, poté se účtuje 12 Kč/km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa

Doba focení

doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného žánru facení
pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení
opozdílí-se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit
v průběhu celého fotografování ve studiu či exteriéru je zakázáno pořizovat jakkýkoli záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Výběr fotografií
ihned po uskutečněném focení obdrží klient na USB disky či jinem datovém nosiči fotogalerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě
náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku
dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši)
zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit
vybrané fotografie k úpravě (jejich čísla) odešle klient zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 3. týdnů od jejich obdržení
pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií)
objednání fotografií k retuši je závazné.

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta fotografií
doba dodání fotografií je 3 týdnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení
Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:​

pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 3. týdnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 12 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě
při výběru 25 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku
pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez nervů pro obě strany
upravené fotografie neobsahují fotografovo logo
doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit – zhruba 4 týdny od svatby. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu o 1 týden prodloužit po dohodě s klientem.

Předání fotografií

hotová zakázka se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvím Úschovny, USB disku či disku DVD a to osobně.

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Formát fotografií
zpracované fotografie budou dodány ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk)
NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.

Retuše

u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance
u novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se kůže, nikoliv všechna loupající se kůžička – ta je typická pro novorozence. Také se sjednotí pleť, aby nebyla flekatá.
častým problémem jsou tetovačky na rukou dětí, které jdou obtížně na fotkách odstranit. Pokud je na fotkách klient mít nechce, odstraní je dětem před focením a to již doma, nikoliv těsně před focením, aby kůže nebyla zarudlá od drhnutí
speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, odstranění tetovaček u dětí, čouhajících ramínek atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 300,- za fotografii – za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná.
Úpravy typu odstranění dvojité brady či faldíků atd, rovnání křivých nosů, zubů, zeštíhlení postavy atd. nejsou možné. Tento typ úpravy je náplní práce grafika, nikoliv fotografa.
nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů
reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku
nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky

Archivace fotografií

všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)
pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby
odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku, v případě svatebních zakázek půl roku od odevzdání
pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB s fotkami, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím Úschovny.cz nebo zaslat nový usb flash disk za příplatek 350 Kč

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ
Všechny zvěřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu v Kontaktech.

 

AUTORSKÁ PRÁVA
Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.